Levné letenky
LetenkyHotely  
Porovnat letenky
Odkud: 
Kam: 
Datum odletu:
Datum návratu: 
Měna:
Dospělí:
Děti (2-11 let):
Děti (0-2 let):
Kde vyhledáváme:

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Webové služby levnéletenky.com

1. Obecné informace

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je popsat, jak zpracováváme vaše osobní údaje, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak údaje používáme a komu je odhalujeme. Dále vám sdělíme, jak můžete zpracovávání svých osobních údajů regulovat.

Poskytujeme nezávislou webovou službu, vyhledávač, který vám pomáhá hledat a porovnávat lety, hotely a další cestovatelské produkty a související webové služby. Tohle oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na uživatele našich webových stránek (dále jen „vy“).

Osobní údaje jsou informace umožňující přímou či nepřímou identifikaci jednotlivce. Mezi osobní údaje patří také adresa internetového protokolu (IP adresa) uživatele.

2. Správce údajů a kontaktní informace:

Stephen Marner
Společnost: Vuelos Baratos Ltd.
IČO: NI049515
Adresa: 5-6 Magazine Street, Derry / Londonderry BT48 6HJ
Spojené království
E-mail: privacy@levne-letenky.com

3. Zpracovávání vašich osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů relevantní a nezbytné. Osobní údaje nám poskytujete, když vstupujete na naše webové stránky nebo naše webové stránky používáte. Osobní údaje shromažďujeme také od třetích stran...

Účel zpracovávání Osobní údaje Doba uchovávání
Poskytování služby webového vyhledávače IP adresa
Identifikátor relace
Plány vaší cesty, tj. vyhledávané lety a/nebo hotely (trasy, destinace, data, počet cestujících osob, vybraný jazyk, měna)
12 měsíců
Výkon webové stránky IP adresa (údaj o zemi)
Operační systém
Software prohlížeče
Rozlišení obrazovky
12 měsíců
Zlepšování služeb Webová stránka, která vás odkázala na naše webové stránky
Webová stránka, na kterou jste pokračovali
Údaje o chování uživatele (např. informace, na co jste klikli, datum a čas provedeného úkonu)

Analytika: chování (navštívené stránky, návrat uživatele, míra okamžitého opuštění, konverzní poměr) a uživatelské preference (místo původu, operační systém, rozlišení obrazovky)
12 měsíců
Zlepšování webového obsahu, včetně individualizovaného obsahu IP adresa
Údaje o chování uživatele (např. informace, na co jste klikli, datum a čas provedeného úkonu)

Viz naše stránka o používání souborů cookie: https://www.levnéletenky.com/cookiepolicy.aspx
12 měsíců
Distribuce individualizovaného e-mailového zpravodaje odebírajícím osobám Údaje o odběru: jméno a e-mailová adresa, dodatečné dobrovolné údaje o vaší adrese a nejbližším letišti, jazyku
IP adresa
Když odebírající osoba zruší odběr
Uživatelské služby
Údaje z formuláře zpětné vazby: jméno, e-mailová adresa a komentáře/doporučení (mohou obsahovat osobní údaje)
IP adresa
Datum a čas
Korespondence související se zpětnou vazbou
36 měsíců po přijetí/zpracování žádosti o zpětnou vazbu
Shromažďování nových kontaktů
Zprávy ze sítě Facebook
36 měsíců po přijetí zprávy.

Právním základem pro zpracovávání osobních údajů je náš zákonný zájem

  • uživatelům poskytovat velmi užitečné webové služby, které jsou zdarma
  • zlepšovat použitelnost našich služeb / webové stránky pro uživatele
  • zlepšovat uživatelskou zkušenost s našimi službami / webovými stránkami

a váš souhlas přijímat na e-mail novinky a zajímavý obsah související s našimi službami (elektronický přímý marketing). Svůj souhlas můžete kdykoli odebrat zrušením odběru zpravodaje podle pokynů uvedených ve zpravodaji. Odběr můžete také zrušit použitím funkce zrušení odběru na naší webové stránce.

Osobní údaje můžeme zpracovávat také kvůli právním povinnostem, např. informační bezpečnosti a předcházení podvodům.

Shromažďované osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud není ze zákona vyžadována delší doba uchovávání nebo pokud ji nepotřebujeme na ochranu našich zákonných práv. Osobní údaje jsou po uplynutí této doby smazány v přiměřeném časovém rámci nebo anonymizovány.

Sledování a automatické rozhodování zahrnující profilování

Pro účely rozvoje služeb a abychom vám mohli nabídnou lepší služby a uživatelskou zkušenost, sledujeme používání našich služeb a chování na našich webových stránkách. Údaje používáme také pro marketingové účely a interní rozvoj. Viz naše samostatné zásady o používání souborů cookie: https://www.levnéletenky.com/cookiepolicy.aspx

4. Příjemci osobních údajů

K vašim osobním údajům budou mít přístup všechny naše značky, webové stránky, aplikace a společnosti spojené s Vuelos Baratos Ltd.

Osobní údaje jsou také sdíleny s partnery a poskytovali služeb.

Vaše osobní údaje odhalujeme následujícím příjemcům:

Kategorie příjemců Příjemci
Hlavní partneři, lety, vlaky, autobusy, hotely, autopůjčovny, letištní transfery, parkování na letišti, výlety a prohlížení památek, události, lístky na koncerty. Letecké dopravní společnosti, cestovní agentury, on-line poskytovatelé rezervací, hotelové řetězce, poskytovatelé hotelových rezervací, autobusové linky, provozovatelé lodních převozních služeb, poskytovatelé rezervací vlaků, vlakové společnosti, poskytovatelé rezervací pronájmů aut, autopůjčovny, provozovatelé letištní přepravy, poskytovatelé rezervací letištních parkovišť, společnosti nabízející výlety a prohlížení památek, poskytovatelé rezervací událostí a lístků.
Kompletní seznam naleznete na našich webových stránkách: https://www.levnéletenky.com/airlines.aspx
Partnerské sítě Tradedoubler, Zanox, Commission Junction, hasoffers / Tune, Trade tracker, Time One Performance, Webgains, Google Adsense, Doubleclick.
Poskytovatelé/partneři IT / webových služeb
Uživatelská zkušenost, marketing, reklama, včetně na míru přizpůsobeného obsahu Google maps, Google AdSense, Google Ad Service, Google DoubleClick, Commission Junction
Statistika a vykazování Google Analytics
Sociální sítě Twitter, Facebook a Google+

Jsme partnery a nabízíme nabídky pouze uznávaných třetích stran. I přesto vám však při návštěvě webových stránek třetích stran doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek a seznámit se s jejich postupy shromažďování a používání vašich údajů.

Převod mimo EU/EHP

Když jsou osobní údaje převáděny mimo EU/EHP, převod je zabezpečen právními opatřeními a vhodnými bezpečnostními opatřeními. Údaje mohou mimo EU/EHP zpracovávat následující příjemci:

Příjemce Bezpečnostní opatření převodu
Google Analytics Štít EU–USA na ochranu soukromí
Commission Junction Štít EU–USA na ochranu soukromí
HasOffers/Tune Štít EU–USA na ochranu soukromí
Google Adsense Štít EU–USA na ochranu soukromí
Google Adwords Štít EU–USA na ochranu soukromí

Další převody

Dále můžeme vaše údaje sdílet ve spojitosti s jakoukoli fúzí, prodejem našich aktiv, financováním nebo akvizicí všech nebo části našeho podniku a ve spojitosti s dalšími podobnými opatřeními.

Osobní údaje jsou třetím stranám odhalovány také, pokud to vyžaduje jakýkoli platný zákon, předpis nebo nařízení příslušných orgánů, a dále za účelem vyšetřování nedovoleného používání produktů a služeb a za účelem zajištění bezpečnosti produktů a služeb.

5. Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se dodržovat bezpečnostní opatření platných předpisů na ochranu údajů a zpracovávat osobní údaje v souladu s osvědčenými postupy zpracovávání.

Osobní údaje jsou chráněny vhodnými technickými a organizačními opatřeními. Údaje uchováváme v zabezpečených IT prostředích chráněných vhodnými bezpečnostními technologiemi. Naši zaměstnanci a subjekty zpracovávající osobní údaje jsou povinni uchovávat osobní údaje jako přísně důvěrné. Přístup k osobním údajům je udělen pouze těm zaměstnancům, kteří je potřebují pro výkon svých pracovních úkolů. Zaměstnanci a osoby zpracovávající osobní údaje mají osobní identifikátory a hesla.

O narušení bezpečnosti údajů informujeme orgány a uživatele v souladu s platnými předpisy o zabezpečení informací a údajů.

6. Vaše práva a orgán dohledu

Máte práva uvedená v platné legislativě o ochraně údajů.

  • Máte právo získat potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje.
  • Máte právo ověřit a získat přístup ke svým osobním údajům a vyžádat si od nás, abychom vám údaje poskytli v písemné nebo elektronické podobě.
  • Máte právo na nápravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Také máte právo požádat nás o odstranění údajů.
  • Máte právo na převod osobních údajů, které jste nám poskytli, jinému správci údajů (na základě vašeho souhlasu nebo smluvního vztahu).
  • Máte právo požádat nás o omezení zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s podmínkami uvedenými v legislativě o ochraně údajů.
  • Máte právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů pro určité účely, např. máte právo odmítnout jakékoli zpracovávání nebo převod vašich údajů pro účely přímého marketingu.
  • Je-li zpracovávání vašich osobních údajů založeno na svolení, máte právo své svolení kdykoli odebrat (odebrání neovlivňuje zákonnost zpracovávání založeného na svolení před jeho odebráním).

Máte právo uplatnit svá práva podáním žádosti na kontaktní údaje uvedené na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Po přijetí všech informací souvisejících s vaší žádostí (včetně potvrzení identity), začneme vaši žádost zpracovávat. Učiníme vše pro to, abychom vaši žádost zpracovali ve lhůtě jednoho měsíce.

Žádosti, které se nepřiměřeně opakují, jsou přehnané nebo zcela nemístné (zcela zjevně neopodstatněné), můžeme zamítnout.

Pokud se domníváte, že naše zpracovávání vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) (EU) 2016/679, máte právo podat stížnost místnímu orgánu dozoru pro ochranu údajů.

Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz

7. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Tohle oznámení o ochraně osobních údajů můžeme podle potřeby čas od času měnit. Veškeré změny tohoto dokumentu budou uvedeny na našich webových stránkách, kde je oznámení o ochraně osobních údajů také zveřejněno.

Tohle oznámení o ochraně osobních údajů bylo zveřejněno 23. května 2018, verze 2.0.

Historie změn

Číslo verze Popis změny Datum
verze 2.0 23. května 2018
Sponzorované odkazy